Senaryom Kudüs Kısa Film Senaryo Yarışması

Yarışmanın Organizasyonu

Yarışma, Gençlik Spor Bakanlığı İstanbul Vefa Gençlik Merkezi tarafından düzenlenmiş olup, gönüllülük esasına uygun olarak Nisaülaksa Derneğinden destek alınmıştır.

1. Proje Amacı:

Kudüs ve Mescid-i Aksa hakkında farkındalık oluşturmak,
Medyaya ilgi duyan gençler arasında kendine özgü yeteneklerin gelişmesini sağlamak, Kudüs halkının tarihsel yaşanmışlığını, yaşamakta oldukları durumu gerçeğe yakın ve etkili bir şekilde aktarmak,
Filistin toplumu üzerindeki yükü azaltacak etkin ve üretken bir grup oluşturulmasına katkıda bulunmak,
Yok edilmeye çalışılan bir toplumun sesi olmak,
İnsanımızın medya ve dokümantasyon yönlerini destekleyip, üretim sezgilerini yükseltmek,
Toplumumuzu yeni araçlarla güçlendirmek.

2. Neden Kudüs?

Mevcut Durum ve Sorun Analizi:

Kudüs, İslam medeniyetlerinin hâkimiyeti boyunca, bir barış ve kardeşlik şehri olarak bütün dünyaya ışık olmuştur. Önce İngiliz işgali ve ardından gelen Siyonist işgal bu kutsal ışığı söndürmüş, yerine son yüz yıldır karanlık bir dönem başlamıştır. Bu yeni düzen, ne Kudüs’e ne de mübarek kılınmış olan çevre coğrafyalara huzur getirmemiş, bölgeden gözyaşı ve kan hiçbir zaman eksik olmamıştır.

Kudüs şehri Filistin’deki sorunların, Filistin ise Ortadoğu’da Siyonist işgalden kaynaklı bütün sorunların anahtarıdır. Bölgeyi ve uluslararası toplumu, suni gündemlerle meşgul eden Siyonist proje sahipleri, ne yazık ki dünya üzerindeki sessizlikten de cesaret almaktadır. Mescid-i Aksa’ya her gün baskın düzenlenmekte, altında yıllardır kazı çalışmaları yapılmakta, kendi camisinde namaz kılmak isteyen insanlar gözaltına alınmakta, darp edilmekte, çocuklar ev hapsine maruz kalmakta ve yüksek vergilerle Kudüs halkına bir yıldırma politikası uygulanmaktadır. Tehlike altında olan ise etrafı mübarek kılınan Mescid-i Aksa’dır. Bu zulümleri anlatan, dünyaya duyuran, zulmün sesi olan filmler ise parmakla sayılacak kadar azdır. Oysa Kudüs’teki her taşın altında bir hikâye vardır.

Buna rağmen artık bizim hikâyelerimizi başkaları çekmeye başlamış ve sinemanın yüksek etki gücünü kullanarak kitleleri uyutmayı başarmıştır.

Sinemanın heyecan yaratmanın dışında da görevleri vardır: Keşfetme, temas etme, karşı durma ve aydınlatma gayesini taşır. Dijitalleştirilmiş yeni görsel-işitsel kültürün tehdit ettiği bir şey varsa o da böylesi keşfetme serüvenlerinin yol açabileceği temasların oluşturduğu harekete geçme ve üretme duygusudur ki şu an ihtiyacımız olan önemli bir duygudur. Bu etki gücüne rağmen günümüzde bu sahaya yeterince maddi destek sağlanamamaktadır. Kısaca sorunu özetleyecek olursak, Kudüs’te yaşanan zulümlerin dünyaya duyurulmaması ve var olan yeteneklerin desteklenmemesi olarak ifade edilebilir.

Proje Hedef Kitlesi:

Türkiye genelinde 15-29 yaş arası sinema ve Kudüs’e gönül vermiş kişiler.

3. Projenin Uygulanması:

Proje, Türkiye genelinde 15-29 yaş arası herkesin katılabileceği Kudüs ve Mescid-i Aksa konulu kısa film ve belgesel senaryo yarışmasıdır. Yarışmaya gönderilen senaryoların daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve kullanılmamış olması gerekmektedir. Sorumluluk başvuru yapan kişidedir.

Senaryolar, 7-10 sayfa arası uzunlukta olmalı ve 12 punto ile yazılmalıdır.
Senaryonun başına bir sayfayı geçmeyecek bir sinopsis eklenmelidir.
Senaryolardan dereceye giren ilk beşi ödüllendirilecek, daha sonra birinci gelen senaryo Gençlik Spor Bakanlığı tarafından uygun görülürse filme alınacaktır.
Dereceye giren eser sahipleri senaryoların telif haklarını Gençlik ve Spor Bakanlığına gereğinde noterden alınacak bir muvafakatname ile devretmekle yükümlüdür.
Asıl jüri üyeleri ilerleyen zamanda kamuoyuna açıklanacaktır.

Yarışmaya katılım fazla olduğu takdirde senaryolar ön jüri tarafından elemeden geçirilecektir. Ön jüri tarafından seçilen 15 senaryo asıl jüri tarafından değerlendirilecektir.

4. Jüri Üyeleri:

Mesut UÇAKAN
Esra ELÖNÜ
Nevres Ebu SALİH
Tülay GÖKÇİMEN
Emine ÇINAR

5. Ödüller:

1. Olan: Kudüs Turu (3 Gece 4 Gün) + Kamera (Canon EOS 5D Mark IV)
2. Olan: Kudüs Turu (3 Gece 4 Gün) + Kamera (Canon EOS RP)
3. Olan: Kudüs Turu (3 Gece 4 Gün) + Kamera (Canon EOS M6 Mark II)
4. Olan: 500 ₺
5. Olan: 250 ₺

6. Yarışma Takvimi:

Başvuru Tarihi : 11.03.2020
Son Teslim Tarihi : 26.04.2020
Senaryolar senaryomkudus@gmail.com adresine, Word Dosyası olarak gönderilecektir.
(1 sayfa Sinopsis + 7-10 sayfa arası uzunluğunda, Times New Roman, 12 Punto)

Telefon: 0212 531 88 39 - WhatsApp: 0555 002 88 39 - Web: www.nisaulaksa.org / www.gsb.gov.tr

© 2024, Aksa Hanımları Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği
naature
bağış
Whatsapp